• Bookmark and Share

Anmeld skade

Læs her hvad du skal gøre, hvis du ønsker at anmelde en skade eller få refunderet dine udgifter.

Skadetype

Forsinket bagage

Skaden skal indsendes med almindelig post - download formular

Beskadiget baggage

Skaden skal indsendes med almindelig post -  download formular 

Privatansvar & Retshjælp

Anmeld skaden online eller  download formular 

Sygdom & Tilskadekomst

Anmeld skaden online eller download formular

Skadeanmeldelse Tillægsdækning

Skaden skal indsendes med almindelig post - download formular

Afbestilling

Anmeld skaden online eller download formularRefusion af udgifter

Hvis du ønsker at anmelde en skade eller få refunderet dine betalte regninger, kan du her på siden downloade den formular, du skal bruge til anmeldelsen ved at klikke på den type skade, det drejer sig om i skemaet nedenfor. Bemærk, at det er muligt at udfylde formularen direkte på skærmen, inden du printer den ud.

Du skal udfylde formularen så fyldestgørende som muligt og vedlægge relevant og original dokumentation.

Hvis du har flere forskellige skader, kan det være nødvendigt at lave en separat skadeanmeldelse for hvert enkelt skadetilfælde.

Når du har udfyldt skadeformularen, skal du printe den ud og sende den til vores adresse med posten. Vi accepterer en elektronisk underskrift i skadeanmeldelse på lige fod med en fysisk underskrift.

Behandlingstiden er 10-14 dage. Hvis vi har brug for yderlige oplysninger eller dokumentation, kontakter vi dig.

Du kan læse mere om reglerne for sygeledsagelse, hjemkaldelse, returrejse, evakuering m.v. i betingelserne for  Bupa Global Årsrejse og Bupa Global Enkeltrejse.

Akut skade

Du skal altid straks kontakte vores alarmservice på tlf.: +45 70 23 24 61 eller e-mail: emergency@ihi-bupa.com i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde.

Ved rejser, der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, skal du kontakte Den Offentlige Rejsesygesikrings alarmcentral på tlf.: +45 70 10 75 10.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os