• Bookmark and Share

Forsikring

Forsikringsbetingelserne og policedokumentet repræsenterer forsikringsaftalen, som er indgået med selskabet og fastsætter rammerne for forsikringen, præmiebetaling, selvrisiko og forsikringssummer