• Bookmark and Share

Ikrafttrædelsesdato

Dato nævnt i policedokumentet, hvor forsikringen træder i kraft med mindre andet er angivet i forsikringsbetingelserne.