• Bookmark and Share

Karensperiode

En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen, hvor forsikringen ikke yder nogen dækning