• Bookmark and Share

Nærmeste pårørende

Forsikredes ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, forsikredes børn, hvis sådanne ikke findes, forsikredes samlever, som er og har været tilmeldt samme adresse i Folkeregisteret gennem mindst 2 år, eller hvis en sådan ikke findes, forsikredes arvinger.