• Bookmark and Share

Nært familiemedlem

Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede samt børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre og søskende