• Bookmark and Share

Opholdssted

Det sted uden for forsikredes bopæl, hvor forsikrede har sin sidste overnatning inden afrejsen til udlandet eller sin første overnatning efter hjemkomst til hjemlandet.