• Bookmark and Share

Præ-eksisterende lidelse

Sygehistorie, inkl. sygdomme og lidelser angivet i helbredelseserklæringen, der ville kunne påvirke selskabets beslutning om enten at forsikre, ikke at forsikre eller pålægge forsikringen specielle vilkår.