• Bookmark and Share

Refusionstakster

Det maksimale beløb, der i løbet af et år fra ikrafttrædelsesdato eller hovedforfaldsdato vil blive udbetalt som refusion for sygeudgifter. Dette er yderligere beskrevet i forsikringsbetingelserne.