• Bookmark and Share

Regres

Selskabets ret til at indtræde i sikredes rettigheder og selskabets ret til at kræve at forsikrede tilbagebetaler selskabet udgifter, som dækkes fra anden side.