• Bookmark and Share

Selvrisiko

Beløbet, som hver enkelt forsikrede indvilliger i at betale pr. forsikringsår inden der udbetales refusioner fra selskabet. Beløbet er angivet i policedokumentet.