• Bookmark and Share

Skade

Det økonomiske krav, der helt eller delvist dækkes af forsikringen. I selskabets vurdering/afgørelse af skaden er det afgørende tidspunktet for behandlingen og ikke
tidspunktet for skadens opståen.