• Bookmark and Share

Terminalfasen

Når det er højst sandsynligt at døden vil indtræffe og det fra lægelig side er besluttet at slutte aktiv behandling for at afhjælpe symptomer samt at dette synspunkt støttes af både patient og familie. Beslutningen skal bekræftes af selskabets lægekonsulenter.