• Bookmark and Share

Sundhedsforsikring - oftest stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til Bupa Global Sundhedsforsikring. Spørgsmålene gælder, hvis du og evt. din familie er omfattet af en firmaaftale.

Ægtefælle og børn på policen
Jeg vil gerne have min ægtefælle/børn på policen, hvad gør jeg?
Send en mail til Bupa Global til corporate@ihi-bupa.com, hvor du oplyser navn på ægtefælle/børn, cpr.nr. samt ønsket startdato.
Top
Afregning af skade
Hvordan får jeg afregnet min skade?
Indsend de originale regninger med posten til Bupa Global, Palægade 8, 1261 København K, med kvittering på, at de er betalt. Hvis det drejer sig om fysioterapi- eller kiropraktorregninger, har du også mulighed for at foretage online skadesrefusion på Min Side.
Top
Brug af forsikringen
Hvordan finder jeg et egnet behandlingssted?
Vores Healthline er bemandet med venlige og kompetente læger og sygeplejersker, som kan give dig gode råd om behandling og behandlingssteder i Skandinavien og resten af verden.
Hvad gør jeg hvis jeg kommer ud for en alvorlig hændelse uden for Bupa Global's åbningstid?
Bupa Global har sin egen døgnåbne alarmcentral, der er klar til at assistere ved behov for akut krisehjælp uden for Healthline's åbningstid.
Top
Dækning
Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forhåndsgodkendte hospitalsindlæggelser og speciallægekonsultationer.
Er jeg dækket for behandling hos en fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog?
Der er kun dækning for behandlinger hos ovenstående, hvis der er tilvalgsdækning på policen.
Hvad er proceduren ved godkendelse af dækning?
Du skal indsende en henvisning eller en kopi af lægejournalen, så vi kan vurdere, om der er dækning for eventuel behandling.
Top
Online services
Findes der online services?
På Min Side på www.ihi.com har du adgang til en række online services. Du har f.eks mulighed for at administrere din police via hjemmesiden.
Top
Udbetaling via NemKonto
Bliver pengene automatisk indsat på min NemKonto?

Bupa Global vil udbetale penge til din NemKonto. Hvis vi har dit CPR-nummer udbetaler vi automatisk til din NemKonto.

NemKonto er den konto, du bl.a  kan få sat din overskydende skat ind på. Du kan få oplyst din NemKonto ved at logge på www.nemkonto.dk med digital signatur eller ved at kontakte din bank.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke ønsker at få udbetalt beløb til min NemKonto?
Hvis du ikke ønsker udbetaling til din NemKonto, skal du kontakte os på corporate@ihi-bupa.com, og vi vil i stedet udbetale beløbet til en anden bankkonto eller på en check.
Top