• Bookmark and Share

Klagevejledning

Vores mission er at hjælpe vores kunder med at sikre deres helbred gennem kvalificeret hjælp og personlig sundhedsrådgivning, hvis sygdom eller ulykke opstår.

Ikke desto mindre kan det ske, at vi træffer en afgørelse, som du som kunde ikke er enig med os i. Hvis det er tilfældet, bedes du i første omgang kontakte den serviceafdeling i Bupa Global, der har behandlet din sag.

Vi vil så gøre, hvad vi kan for at udrede eventuelle fejl, misforståelser og lignende. Kan uoverensstemmelsen løses på den måde, vil det være bedst og hurtigst for begge parter.

Få sagen forelagt vores klageansvarlige

Er du derefter stadig ikke tilfreds med vores sagsbehandling eller resultatet af den, kan du bede om at få sagen forelagt for vores klageansvarlige ved at sende en e-mail til travel-complaints@ihi-bupa.com. Husk venligst at angive policenummer i din henvendelse til os.

Kan du fortsat ikke nå til enighed med os, kan du klage til enten Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen.

Ankenævnet for Forsikring

Nævnet behandler klager over alle typer af dine egne private forsikringsforhold.

Ankenævnet kan kun behandle din klage, hvis du kan dokumentere, at du forgæves har forsøgt at få afgørelsen ændret, altså at du har kontaktet os vedrørende den pågældende sag, og at vi har svaret, at vi ikke vil ændre vores afgørelse.

På Ankenævnets hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger og downloade det specielle klageskema, som du i givet fald skal udfylde. Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal,
1100 København K
Telefon +45 33 15 89 00 (kl. 10.00-13.00)
Email: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
ankeforsikring.dk

Forsikringsoplysningen

Klager, der ikke kan behandles i Ankenævnet, dvs., klager over en afgørelse, som en modparts forsikringsselskab har truffet, og klager over erhvervsforsikringer behandles af Forsikringsoplysningen. På Forsikringsoplysningens hjemmeside finder du svar på en række spørgsmål, ligesom der er en udførlig klagevejledning... 

Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1,
2900 Hellerup
Telefon: +45 41 91 91 91
Email: fo@forsikringogpension.dk
forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen