• Bookmark and Share

  Anmeld skade

  Læs her hvad du skal gøre, hvis du ønsker at anmelde en skade eller få refunderet dine udgifter.

  Skadetype

  Forsinket bagage: 

  Skaden skal indsendes med almindelig post - download formular                       

  Beskadiget baggage:

  Skaden skal indsendes med almindelig post -  download formular 

  Privatansvar & Retshjælp

  Anmeld skaden online eller  download formular 

  Sygdom & Tilskadekomst:    

  Anmeld skaden online eller  download formular

  Stjålne/mistede/ødelagte ting:

  Skaden skal indsendes med almindelig post - download formular

  Afbestilling :

  Anmeld skaden online eller download formular

  Akut skade

  Du skal altid straks kontakte vores alarmservice på tlf.:  +45 70 23 24 61 eller e-mail: emergency@ihi-bupa.com i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde.

  Ved rejser, der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, skal du kontakte Den Offentlige Rejsesygesikrings alarmcentral på tlf.: +45 70 10 75 10.

  Refusion af udgifter

  Hvis du ønsker at anmelde en skade eller få refunderet dine betalte regninger, kan du her på siden downloade den formular, du skal bruge til anmeldelsen ved at klikke på den type skade, det drejer sig om i skemaet nedenfor. Bemærk, at det er muligt at udfylde formularen direkte på skærmen, inden du printer den ud.

  Du skal udfylde formularen så fyldestgørende som muligt og vedlægge relevant og original dokumentation. Hvis du har flere forskellige skader, kan det være nødvendigt at lave en separat skadeanmeldelse for hvert enkelt skadetilfælde.

  Når du har udfyldt skadeformularen, skal du printe den ud og sende den til vores adresse med posten. Vi accepterer en elektronisk underskrift i skadeanmeldelse på lige fod med en fysisk underskrift.

  Behandlingstiden er 10-14 dage. Hvis vi har brug for yderlige oplysninger eller dokumentation, kontakter vi dig.

  Spørgsmål?

  Du kan læse mere om reglerne for sygeledsagelse, hjemkaldelse, returrejse, evakuering m.v. i betingelserne for ihi Bupa Forretningsrejse og ihi Bupa Udstationering

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: corporate@ihi-bupa.com eller tlf.: 45 70 23 24 06