• Bookmark and Share

Fortrydelsesret

Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privateforsikringer.

I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel I a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten.

Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail eller andet varig medium). Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Sådan kontakter du os

Hvis du fortryder købet af din private forsikring, skal du sende en e-mail til os inden udløbet af fortrydelsesfristen om, at du har fortrudt aftalen. 

E-mailen skal indeholde følgende:

    • Navn
    • Policenummer
    • Evt. årsag til fortrydelse

Du er også velkommen til at sende et brev til vores adresse med posten, hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en e mail til: rejse@ihi-bupa.com eller ringe på tlf.: 70 20 70 48.