• Bookmark and Share

Det blå EU-sygesikringskort

I Finansloven for 2014 er det vedtaget, at den offentlige rejsesygesikring tilknyttet det gule sundhedskort ophæves pr. den 1. august 2014. Ophævelsen medfører ændringer for dig, som rejser til de europæiske lande.

Spørgsmål og svar
Hvad betyder ændringen for mig?

Ændringen betyder, at du fra den 1. august 2014 ikke længere er dækket af rejsesygesikringen tilknyttet det gule sundhedskort. Du kan i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Med det blå EU-sygesikringskort er du dækket som de offentligt sikrede borgere i det pågældende land, som du rejser til. Det betyder bl.a., at der kan være en egenbetaling på sygeudgifter til din behandling, hvis du skulle blive syg på din rejse. Egenbetalingen udgør i nogle lande op til 40%.
Hvor dækker det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort dækker ved midlertidige ophold af en varighed på op til maksimalt 12 måneder i EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Du er omfattet af det blå EU-sygesikringskort på almindelige ferierejser, under studie- og praktikophold, som au-pair og ved arbejde i udlandet.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker sygeudgifter til nødvendig læge- og hospitalsbehandling samt medicin m.m. på samme måde som for de offentligt sikrede borgere i det pågældende land. Det betyder, at EU-sygesikringen kun dækker behandling udført af en læge eller et hospital, som er tilknyttet den offentlige sygesikring i det pågældende land. EU-sygesikringen dækker dermed ikke behandling hos private læger eller på privathospital.

Idet EU-sygesikringen sikrer dig som de offentligt sikrede borgere i det pågældende land, kan du komme ud for selv at skulle betale et beløb. Du kunne for eksempel blive pålagt en egenbetaling for et lægebesøg eller en egenbetaling pr. dag for indlæggelse og behandling på hospital.

Du kan læse mere om, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker samt bestille kortet, her.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få hjælp hos din kommunes Borgerservice eller på biblioteket.

Påvirker ændringen min nuværende rejseforsikring hos Bupa Global Travel?

Med en privat rejseforsikring kan du sikre dig dækning for dine sygeudgifter til behandling i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Herudover dækker en privat rejseforsikring bl.a. også hjemtransport, sygeledsagelse, hjemkaldelse, erstatningsrejse og forsinket bagage.

For at vi fortsat kan sikre vore forsikringstagere en god rejseforsikring, har vi valgt at udvide dækningen på vores eksisterende rejseforsikringer fra den 1. august 2014. Det betyder, at rejseforsikringerne vil omfatte dækning af egenbetaling for behandling af akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos offentlige læger og på offentlige hospitaler i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. 

Rejseforsikringen vil dække dig på alle typer rejser af op til 1 måneds varighed indenfor forsikringens geografiske dækningsområde.

Dækker rejseforsikringen udgifter til behandling hos privat læge og på privathospital?

Vores Årsrejseforsikringer med de geografiske dækningsområder Europa og EuropaPlus vil fungere som et supplement til det blå EU-sygesikringskort. På rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz vil du derfor kun være dækket for egenbetaling hos offentlige læger eller på offentlige hospitaler.

I de øvrige lande i de geografiske dækningsområder Europa og EuropaPlus, har du frit valg af autoriserede og anerkendte læger og hospitaler.

Ønsker du frit valg af autoriserede og anerkendte læger og hospitaler på rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, skal du have en rejseforsikring med det geografiske dækningsområde Verden.

Øvrige ændringer nævnes i det følgende.

Er det et krav, at jeg har det blå EU-sygesikringskort?

Årsrejseforsikringer med de geografiske dækningsområder Europa og EuropaPlus vil efter den 1. august 2014 fungere som et supplement til det blå EU-sygesikringskorts dækning på rejser af op til 1 måneds varighed i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det vil derfor være et krav, at du har det blå EU-sygesikringskort for at være dækket af din rejseforsikring.

Vi anbefaler dig at bestille det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du få hjælp hos din kommunes Borgerservice eller på biblioteket.

Det er ikke et krav, at du har det blå EU-sygesikringskort, for at være dækket af årsrejseforsikring med det geografiske dækningsområde for Verden samt vores enkeltrejseforsikringer (Europa, EuropaPlus og Verden).

Kan jeg beholde min nuværende rejseforsikring, hvis ikke jeg er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz?

Har du en Årsrejse Europa eller en Årsrejse EuropaPlus, vil det være et krav, at du har ret til det blå EU-sygesikringskort, idet rejseforsikringen vil fungere som et supplement hertil efter den 1. august 2014.

Hvis du ikke har ret til det blå EU-sygesikringskort, kan du tegne en Årsrejse Verden eller en enkeltrejseforsikring. Du er velkommen til at kontakte Bupa Global og få rådgivning om andre muligheder for rejseforsikring.

Hvordan vil jeg være dækket for eksisterende lidelser efter den 1. august 2014?

Rejseforsikringen dækker udgifter til behandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst.

Hvis du lider af en kronisk eller eksisterende sygdom, der inden for de sidste to måneder før rejsen har medført hospitalsbehandling og/eller ændret medicinering, vil rejseforsikringen typisk ikke yde dækning for udgifter til behandling af denne kroniske eller eksisterende sygdom.   

Hvis du er i tvivl, om hvordan du vil være dækket, bør du kontakte Bupa Global. Her kan du få oplyst, om en eventuel kronisk eller eksisterende sygdom vil være dækket på rejsen. Dette gælder forud for hver rejse, og ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen.

Gælder der særlige regler for personer på 75 år eller derover?

Ja, hvis du er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal du indhente forhåndstilsagn fra Bupa Global. Dette gælder forud for hver rejse, og ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen.

Du kan bestille helbredsskema hos Bupa Global på telefon +45 70 20 70 48 eller e-mail rejse@ihi-bupa.com

Hvem skal jeg kontakte i tilfælde af, at jeg kommer til skade i udlandet?

Som udgangspunkt, skal du selv lægge ud for egenbetaling for ambulant behandling.

Bliver du indlagt eller har du behov for større undersøgelser, kan vi tilbyde at stille en betalingsgaranti til hospitalet, således at du ikke selv skal lægge et større beløb ud.

I tilfælde af at du bliver syg eller kommer til skade i udlandet, kan du kontakte vores 24-timer Alarmservice på telefon +45 70 23 24 61 eller e-mail emergency@ihi-bupa.com.

Hvordan anmelder jeg min skade?

Du kan anmelde din skade online på vores hjemmeside her.

Bemærk dog, at skader der vedrører tyveri/indbrud/røveri eller bagage skal sendes til os med posten. Du kan downloade skadeanmeldelse til dette formål her.

Hvis ikke du har adgang til internettet, kan du bestille skadeanmeldelse hos Bupa Global på telefon 70 20 70 48.


*Kilde: www.patientombuddet.dk

Top