• Bookmark and Share

Rejseforsikring- Oftest stillede spørgsmål

Alder
Jeg er fyldt 75 år. Dækker min rejseforsikring, som den altid har gjort?
Hvis du er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, er forsikringen kun gyldig, hvis der indsendes helbredsoplysninger til Bupa Global Travel forud for hver rejse. Download helbredsskema eller e-mail rejse@ihi-bupa.com.
Top
Det blå kort
Dækker det blå kort også erhvervsrejser?

Nej, erhvervsrejser er ikke omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring.

Hvad dækker det blå kort?

Fra 1. august 2014 gælder der nye regler for det gule sundhedskort, da det bliver erstattet med det ny Blå Sundhedskort. Udgifter til akut sygdom vil stadig være dækket, men af det blå sundhedskort, det vil sige:

  • Almindelig lægehjælp
  • Lægeordineret medicin
  • Lægeordineret sygehusophold og behandling, inklusive operationer

Det blå sundhedskort dækker ikke længere hjemtransport.

Det blå sundhedskort vil fortsat dække på ferie- og studierejser i Europa, der varer op til en måned. Mængden af lande vil dog være indskrænket.

Læs mere om hvor det blå kort dækker.

Top
Ekstrem sport
Dækker rejseforsikringen sportsskader?

Med nogle få undtagelser, dækkes alle typer sportsskader - selv skader forårsaget af ekstreme sportsgrene, såsom vintersport og skydiving. Se forsikringsbetingelserne for fuldstændig dækning.

Top
Evakuering
Hvornår dækker rejseforsikringen evakuering?

Såfremt Udenrigsministeriet anbefaler evakuering fra dit rejsemål, dækker forsikringen evakuering. Evakuering dækkes ikke, hvis Udenrigsministeriet inden afrejse har frarådet indrejse til det pågældende rejsemål.

Se Udenrigsministeriets hjemmeside. For yderligere information er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Top
Forlængelser
Kan jeg forlænge Bupa Global Årsrejse?
Ja, hvis du skal være væk i længere tid end den måned, der er dækket af Bupa Global Årsrejse, kan forsikringsperioden forlænges efter aftale.
Kan jeg forlænge Bupa Global Enkeltrejse?
Ja, forsikringsperioden kan forlænges, hvis du kontakter os inden periodens udløb. Forlæng her eller læs mere i vores forsikringsbetingelser.
Top
Graviditet
Dækker rejseforsikringen, hvis jeg er gravid?

Ja, forsikringen dækker akut opstået sygdom eller tilskadekomst, selvom du er gravid. Forsikringen dækker dog ikke syge- og fødselshjælp, der er opstået efter svangerskabets 8. måned (36. uge). For gravide, som er fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét barn, efter svangerskabets 4. måned (18. uge).

Top
Husstand
Hvordan definerer Bupa Global en husstand?
Ved husstand forstås personer, som bor på samme folkeregisteradresse, dog kun ægtefæller, samlevere, børn og plejebørn.
Udeboende børn under 18 år er omfattet af forsikringen, hvis hele rejsen foretages med en af forældrene.
Top
Hvor dækker forsikringen
Dækker min rejseforsikring også i hjemlandet?

Forsikringen dækker ikke i det land, hvor du har permanent adresse.

De geografiske dækningsområder, hvor forsikringen dækker er:

Europa: 
EU-landene, Andorra, Færøerne,Grønland, Island, Isle of Man, Kanaløerne,Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien og Nordirland og Vatikanstaten.

EuropaPlus:
EU-landene, Albanien, Algeriet,Andorra, Bosnien-Herzegovina, Egypten,Færøerne, Gaza, Grønland, Belarus, Island, Isle of Man, Israel, Jordan, Kanaløerne, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Nordmakedonien, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Palæstina, Rusland indtil Ural bjergene, San Marino, Schweiz, Serbien, Storbritannien og Nordirland, Syrien, Tunesien,Tyrkiet, Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden.

Verden:
Hele verden.
Rejser til Afghanistan, Iran, Irak, Nordkorea, Sudan, Sydsudan og Syrien er ikke dækket, medmindre det er forhåndsgodkendt”.

Top
Kroniske eller eksisterende sygdomme
Dækker rejseforsikringen, hvis jeg har en sygdom?

En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Hvis du i forvejen lider af en sygdom eller har fejlet noget i tiden op til rejsens start, så kontakt os og få mere at vide om, hvordan du er dækket. Du kan blive bedt om at udfylde en blanket, som kan downloades ved at klikke her. Du kan også kontakte os på telefon eller e-mail.

Top
Skadeanmeldelse
Hvordan anmelder jeg en skade?

For at anmelde en skade skal du indsende en udfyldt skadeanmeldelsesblanket sammen med relevant, original dokumentation til vores hovedkontor. Adressen er: Bupa Global,  Palægade 8, 1261 København K.

Du kan også uploade din skade online her.

Skulle du under rejsen få brug for Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge-/hjemtransport, sygeledsagelse/tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal du straks kontakte vores 24-timers alarmservice på telefon +45 70 23 24 61.

Top