• Bookmark and Share

Tillægsforsikringer

Du har mulighed for at tegne følgende tillægsdækninger:

Afbestillingsforsikring

Hvis du må aflyse din rejse pga. akut opstået sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, er du dækket af Bupa Global Afbestilling. Afbestillingsforsikringen skal købes samtidig med, at du bestiller rejsen - og allersenest når du betaler depositum til rejsearrangøren.

Hvis du har Bupa Global Enkeltrejse, kan du tegne en afbestillingsforsikring, der gælder for én enkelt rejse. Du får automatisk mulighed for at tilvælge Bupa Global Afbestilling, når du køber din rejseforsikring.

Bagage, Ansvar & Retshjælp

Det er altid en god ide at undersøge, om din familie-/indboforsikring dækker i udlandet og evt. hvor længe, dækningen gælder. Hvis du ikke er dækket, kan du tegne tillægsdækningerne Bagage, Ansvar & Retshjælp sammen med din rejseforsikring.

Beløbene i skemaet er pr. person pr. rejse, medmindre andet er angivet. Alle beløb er angivet i danske kroner. 

Tillæg til Årsrejseforsikring og Enkeltrejseforsikring

 

Europa og EuropaPlus  Verden

Tillægsdækning

Ferierejser
under 1 md.

Alle rejser
under 1 md.

Bagage

 

 

Pr. husstand pr. forsikringsår

20.000 20.000
Privatansvar

 

.

Tingskade

2 mio.

2 mio.

Personskade

5 mio.

5 mio.

Retshjælp 100.000 100.000

De fuldstændige dækninger fremgår af forsikringsbetingelserne.

Du kan se priserne for tillægsforsikringerne under Præmie Enkeltrejseforsikring og Præmie Årsrejseforsikring.

Download en pdf med vores rejseforsikrings-brochure, så har du alle tal lige ved hånden.

Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontalte os på tlf.: 70 20 70 48 eller e-mail: rejse@ihi-bupa.com,