• Bookmark and Share

Bupa website - information om ophavsret

Indholdet på dette websted er omfattet af ophavsret. ©1996-2014 The British United Provident Association Limited.

Dette websted er beskyttet af ophavsret. Det er publiceret af Bupa og må ikke reproduceres, medmindre det downloades og ses på en enkeltstående computerenhed udelukkende til privat brug. Webstedet må heller ikke på anden måde reproduceres, overføres eller gøres tilgængelig på et netværk uden forudgående samtykke fra Bupa. Alle øvrige rettigheder forbeholdt.

Navnet Bupa og Bupa´s livsnervelogo er The British United Provident Association Limited´s registrerede varemærker. Enhver krænkelse af Bupa´s rettigheder vil medføre retsforfølgelse.