• Bookmark and Share

Juridiske oplysninger

Friholdelsesklausul

Dette website er leveret af Bupa Insurance Limited, som er registreret i England med No. 3956433, og som har sit kontor i 1 Angel Court, London, EC2R 7HJ, England, med det formål at informere kunder.

Informationerne på websitet er til for internetbrugere med undtagelse af personer, som på grund af gældende love for deres statsborgerskab, domicil eller bopæl ikke må modtage sådanne informationer. Kunderne skal være opmærksomme på, at nationale love og aftaler vedrørende kompensation kan variere fra land til land.

Læs hele friholdelsesklausulen for www.ihi.com

Regulering

Bupa Global og Bupa Global Travel er handelsnavne for Bupa Insurance Limited. Registreret i England med nummer 3956433. Hjemstedsadresse: Bupa, 1 Angel Court, London EC2R 7HJ, Storbritannien. Bupa Insurance Limited er autoriseret af den engelske kontrolmyndighed Prudential Regulation Authority (PRA) med registreringsnummer 203332 og er reguleret af den engelske finansielle kontrolmyndighed Financial Conduct Authority (FCA) og PRA. Mere information om PRA henholdsvis FCA er tilgængeligt på www.bankofengland.co.uk og www.fca.org.uk. FCA regulerer ikke Bupa Insurance Limiteds aktivititer, som finder sted uden for Storbritannien.

Bupa Global er handelsnavn for Bupa Global Designated Activity Company (Bupa Global DAC), et aktieselskab, der er registreret i Irland med selskabsnummer 623889 og har hjemsted på adressen Second Floor, 10 Pembroke Place, Ballsbridge, Dublin 4, D04 V1W6. Bupa Global DAC, der driver virksomhed under navnet Bupa Global, er reguleret af Central Bank of Ireland.

Bupa Global og Bupa Global Travel er handelsnavne for Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited England, CVR-nummer 31602742. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, er autoriseret af den engelske kontrolmyndighed Prudential Regulation Authority og er underlagt begrænset regulering af Finanstilsynet i Danmark.

Bupa Global og Bupa Global Travel er handelsnavne for Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland, CVR No. 40168923, en dansk filial af Bupa Global Designated Activity Company (Bupa Global DAC) med registreret adresse på Palægade 8, DK-1261 København K Danmark. Bupa Global DAC, der driver virksomhed under navnet Bupa Global, er reguleret af Central Bank of Ireland og er registreret i Irland med selskabsnummer 623889. Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland, er reguleret af Central Bank of Ireland og er underlagt begrænset tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.

Bupa Denmark Services A/S, 8 Palaegade, DK-1261 Copenhagen K, Denmark, CVR-nummer 32451780, er forsikringsformidler for Bupa Insurance Limited, Bupa Global DAC, Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England og Bupa Denmark, filial af Bupa Global DAC, Irland. Bupa Denmark Services A/S er reguleret af Finanstilsynet i Danmark.

Hvis du har brug for flere oplysninger om din forsikrings-udbyder, bedes du venligst tjekke dine forsikringsdokumenter.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Bupa Insurance Limited og Bupa Global Designated Activity Company er tilsluttet den danske garantifond for skadeforsikringsselskaber. Garantifonden har til formål at dække krav under forbrugerforsikringer, hvis forsikringsselskabet går konkurs. For mere information om Garantifonden se www.skadesgarantifonden.dk.

 

medlem af garantifonden for skadesforsikringsselskaber