• Bookmark and Share

Persondatapolitik

Persondataloven

Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England, er omfattet af Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger) og Datatilsynet har udstedt tilladelse til vores sagsbehandling. Selskabet vælger nogle gange at henlægge sagsbehandlingen til lande i eller uden for EU. Under alle omstændigheder lever Selskabets sagsbehandling op til Persondatalovens krav om fortrolighed og sikkerhed.

Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger. Formålet med loven, der specificerer en række krav og rettigheder, er at sikre fuld gennemsigtighed og sikre, at de afgivne oplysninger ikke anvendes til andet end det formål, de er afgivet til.

Hvilke oplysninger registrerer Bupa Global?

Som forsikret har du ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos Bupa Global. Som hovedregel vil det være navn, adresse, evt. personnummer, dækningstype, evt. medforsikrede, evt. helbredsoplysninger, samt præmieindbetalinger og evt. refusionsudbetalinger.

Som et redskab til fortsat at kunne optimere vores service til dig som forsikret, bliver alle telefonsamtaler med Bupa Global optaget og muligvis overvåget. Optagelserne kan benyttes i forbindelse med behandling af krav.

Hvis du finder ud af, at vi har oplysninger, der er urigtige eller vildledende, har du ret til at få de pågældende oplysninger rettet, slettet eller blokeret, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Hvad anvendes oplysningerne til?

Som forsikret har du krav på at få at vide, hvad de oplysninger du giver Bupa Global anvendes til. Generelt er der primært tale om opkrævning af præmie og refusionsudbetaling, altså almindelig sagsbehandling. 

Klageadgang

Du kan klage til Bupa Global eller Datatilsynet, hvis du mener at selskabets behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav.

For yderligere information

Ønsker du at få uddybet noget er du velkommen til at kontakte Bupa Global eller Datatilsynet.