• Bookmark and Share

Klagevejledning

Sådan indgives en klage

Selskabet vil altid gerne høre om eventuelle forhold vedrørende forsikringsdækningen, som den forsikrede er særlig glad for, eller som den forsikrede har haft problemer med. Hvis noget går galt, har Selskabet enkle procedurer, der sikrer, at alle bekymringer varetages så hurtigt og effektivt som muligt.

Rejse-, Udstationerings- og International Hospitalsforsikring

I tilfælde af kommentarer eller klager kan Bupa Globals Kundeservice kontaktes på telefonnummer:
+45 70 20 70 48 eller pr. e-mail til travel-complaints@ihi-bupa.com.

Sundhedsforsikring

I tilfælde af kommentarer eller klager kan Bupa Globals Kundeservice kontaktes på telefonnummer:
+45 70 20 00 42 eller pr. e-mail til Complaints-Global@ihi.com.

Du kan også skrive til os på adressen:

Bupa Global
Palægade 8
DK-1261 Copenhagen K

Eksterne klagemuligheder

I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at afgøre din klage, kan du være berettiget til at gå videre med klagen og få den behandlet af en uvildig part. Hvilken part, det bliver, afhænger af klagens karakter og beliggenheden af det Bupa Globalkontor, hvor årsagen til klagen opstod. Det vil vi i givet fald oplyse klageren om. I de fleste tilfælde vil den uvildige part være Ankenævnet for Forsikring i Danmark, den irske Financial Services and Pensions Ombudsman eller ombudsmandsinstitutionen for finansielle anliggender i Storbritannien (Financial Ombudsman Service).

Yderligere oplysninger om Ankenævnet for Forsikring kan fås ved at:

  • skrive til dem på adressen Østergade 18, 2. sal 1100 København K Danmark
  • ringe til dem på +45 33 15 89 00
  • yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk

Yderligere oplysninger om den irske Financial Services and Pensions Ombudsman kan fås ved at:

  • skrive til dem på adressen Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland
  • ringe til dem på +353 1 567 7000
  • yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside www.fspo.ie

Yderligere oplysninger om ombudsmandsinsitutionen for finansielle anliggender i Storbritannien kan fås ved at:

  • skrive til dem på adressen Exchange Tower, London E14 9SR
  • ringe til dem på 0800 023 4 567, fra et fastnetnummer I Storbritannien eller på 0300 123 9 123 fra en mobiltelefon eller, hvis du ringer uden for Storbritannien, på +44 20 7964 0500
  • yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside www.financial-ombudsman.org.uk

Du kan også benytte European Commission’s online dispute resolution platform via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Der kan erhverves et fuldstændigt eksemplar af vores klageprocedure ved at kontakte Bupa Global. (Ingen af disse procedurer har indvirkning på klagerens retsstilling.).