• Bookmark and Share

Rejseforsikring- Oftest stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring rejseforsikringer. Kontakt os, hvis du ikke finder dit svar her.

Afbestilling
Kan jeg tegne en afbestillingsforsikring som tillæg til min rejseforsikring?
En afbestillingsforsikring kan tegnes som et fast tillæg til Bupa Global Årsrejse, dog kun gældende for rejser inden for Europa.
Hvis du skal rejse uden for Europa eller har tegnet en Enkeltrejse forsikring, kan du tegne en afbestillingsforsikring til den enkelte rejse.
Hvornår skal en afbestillingsforsikring tegnes?
Tillæg for afbestilling skal være købt ved bestilling af rejsen, dog senest ved betaling af depositum til rejsearrangøren.
Top
Alder
Jeg er fyldt 80 år. Dækker min rejseforsikring, som den altid har gjort?
Personer, som er 80 år eller derover, skal udfylde en helbredserklæring forud for hver rejse. Dette gælder også i forbindelse med Bupa Global Årsrejse. Blanketten kan downloades her eller bestilles ved at kontakte os på telefon eller e-mail. Ved ferierejser inden for Europa af op til 1 måneds varighed gælder Den Offentlige Rejsesygesikrings regler.
Top
Det gule sygesikringskort
Dækker det gule sygesikringskort også erhvervsrejser?
Nej, erhvervsrejser er ikke omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Det er derfor en god idé at tegne en rejseforsikring i forbindelse med erhvervsrejser. Her kan vi tilbyde Årsrejse Verden,  Enkeltrejse Europa eller Enkeltrejse Verden.
Hvad dækker det gule sygesikringsbevis?

Fra 2008 gælder der nye regler for det gule sygesikringsbevis. Udgifter til akut sygdom vil stadig være dækket, det vil sige:

• Almindelig lægehjælp
• Lægeordineret medicin
• Lægeordineret sygehusophold og behandling, inklusive operationer

Men sygesikringsbeviset vil ikke længere dække hjemtransport. Du kan dog sikre dig og din familie hjemtransport med en Bupa Global Årsrejse Europa.

Det gule sygesikringsbevis vil fortsat dække på ferie- og studierejser i Europa, der varer op til en måned. Mængden af lande vil dog være indskrænket. Se lande, hvor det gule sygesikringsbevis dækker i 2008.

Læs mere om de nye regler for det gule sygesikringskort

Top
Ekstrem sport
Dækker rejseforsikringen sportsskader?
 Med nogle få undtagelser, dækkes alle typer sportsskader - selv skader forårsaget af ekstreme sportsgrene, såsom bjergbestigning og sky diving.
Top
Evakuering
Hvornår dækker rejseforsikringen evakuering?
Evakuering dækkes, medmindre Udenrigsministeriet fraråder at besøge det pågældende rejsemål. Se Udenrigsministeriets hjemmeside. For yderligere information er du velkommen til at kontakte vores Contact Centre.
Top
Forlængelser
Kan jeg forlænge Bupa Global Årsrejse?
Ja, hvis du skal være væk i længere tid end den måned, der er dækket af Bupa Global Årsrejse, kan forsikringsperioden forlænges efter aftale.
Kan jeg forlænge Bupa Global Enkeltrejse?
Ja, forsikringsperioden kan forlænges, hvis du kontakter os inden periodens udløb. Forlæng her eller Læs mere i vores forsikringsbetingelser
Top
Forsikringsbevis
Får jeg et forsikringsbevis, når jeg tegner forsikringen?
Ja, vi sender et forsikringskort sammen med forsikringsbetingelserne. Tegner du forsikringen online, kan du printe policen ud med det samme.
Top
Graviditet
Dækker rejseforsikringen, hvis jeg er gravid?

Ja, forsikringen dækker akut opstået sygdom eller tilskadekomst, selvom du er gravid. Forsikringen dækker dog ikke syge- og fødselshjælp, der er opstået efter svangerskabets 8. måned (36. uge). For gravide, som er fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét barn, efter svangerskabets 4. måned (18. uge).

Ved ferierejser inden for Europa af op til 1 måneds varighed gælder Den Offentlige Rejsesygesikrings regler.

Top
Husstand
Hvordan definerer Bupa Global en husstand?
Ved husstand forstås personer, som bor på samme folkeregisteradresse, dog kun ægtefæller, samlevere, børn og plejebørn.
Udeboende børn under 18 år er omfattet af forsikringen, hvis hele rejsen foretages med en af forældrene.
Top
Hvor dækker forsikringen
Dækker min rejseforsikring også i hjemlandet?
Nej, forsikringen dækker ikke i det land, hvor du har permanent adresse.
Top
Kroniske eller eksisterende sygdomme
Dækker rejseforsikringen, hvis jeg har en sygdom?

Som hovedregel dækker rejseforsikringen ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 4 måneder har krævet behandling eller vurdering hos en læge. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vores rejseforsikring dækker, tilbyder vi, at vores lægekonsulenter vurderer din helbredsmæssige tilstand. Dette gøres ved, at du, i samråd med din egen læge udfylder en blanket, som kan downloades ved at klikke her. Du kan også kontakte os på telefon eller e-mail.

Ved ferierejser inden for Europa af op til 1 måneds varighed gælder Den Offentlige Rejsesygesikrings regler på dette område.

Top
Præmiebetaling
Hvordan kan jeg betale min præmie?
Du kan betale præmien online for din Bupa Global Årsrejse her eller benytte tilsendt girokort.
Top
Produktguide
Hvilken forsikring skal jeg tegne?
Se vores online produktguide.
Top
Skadeanmeldelse
Hvordan anmelder jeg en skade?
For at anmelde en skade skal du indsende en udfyldt skadeanmeldelsesblanket sammen med relevant, original dokumentation til vores hovedkontor. Adressen er Bupa Global,  Palægade 8, 1261 København K.
Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge-/hjemtransport, sygeledsagelse/tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal straks anmeldes til os. I disse tilfælde skal du kontakte vores 24-timers alarmservice på telefon (+ 45) 33 15 33 00.
Top